Gratis innledende konsultasjon på en halv time, for vurdering av saken.
Vibeke Ek: Telefon: 95843289
Epost: Vibeke@ek-advokatkontor.no
Besøksadresse; Grønnegata 32
Postboks 17, 9251 TROMSØ