Ansatte

 

Advokat Vibeke Ek 

IMG_8070

Vibeke har sin spesialkompetanse innenfor fast eiendom, og har lang erfaring fra Tromsø kommune hvor hun har jobbet både med offentligrettslig og privatrettslige forhold,
herunder byggesaker, entreprise utbyggingsavtaler, avhending, fest og leieforhold.

Hun har vært politisk aktiv. I 2007-2011 var hun bla leder av Kultur, idretts- og oppvekstkomiteen, medlem av Formannskapet og Kommunestyret i Tromsø kommune, for Arbeiderpartiet.

Og som mor til to barn har hun vært aktiv i lokalidretten, både som styremedlem og som trener av to all-idrettslag i Kroken idrettslag, fra 2005-2007. Og hun har vært nestleder i styret til Bedriftsidrettskretsen i Troms fra 2009-2011.

Vibeke er i dag nestleder i styret til Boligbyggelaget Nord (BONOR) og vært i styret siden 2012.

I fritiden er hun på tur med hunden Millie så ofte hun kan, gjerne med en fiskestang og telt. Det er i naturen Vibeke finner motvekten til en hektisk hverdag og det er utenfor kontoret hun ofte finner løsningen på strategi og problemer. Ofte hørt; «La mæ sove på det».

 

Lovdata

Rettskildegrunnlaget er viktig i alle saker. Dette gjelder lover, forarbeider, rettsavgjørelser og teori som hentes blant annet på http://www.lovdata.no/.

Standard.no
I tillegg er også norske standarder viktig http://www.standard.no/.

Advokat Vibeke Ek
Telefon: 95843289
Epost: Vibeke@ek-advokatkontor.no
Besøksadresse; Grønnegata 32
Postadresse: Postboks 17, 9251 TROMSØ