Fagområder

FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD

Avhending/kjøp av eiendom, entrepriserett og bustadoppføring:
– reklamasjon, feil og mangler, erstatning

Sameie, servitutter, naboforhold
– kostnadsfordeling, heftelser og ulemper med bla trær

Jordskifte-, grensegang- og bruksordningssaker
– etablering, drift og oppløsning bla vei, vann og avløpsrettigheter

Bygge- og reguleringssaker
– bla klagesaker og dispensasjon

Ekspropriasjon og tomtefeste

 

PRIVATE RETTSFORHOLD

Generell kontraktsrett, arbeids- og husleierett

Arve og familierett med
–   ektepakt, samboerkontrakt og testament

Samboer- ektefelle og dødsboskifte
– frivillig avtale, tvist eller privat/offentlig skifte

Barnefordeling, samværsrett, barnebidrag.

KLAGESAKER overfor NAV, kommune og andre offentlige etater.

 

Rettshjelpforsikring og fri rettshjelp.

Advokat Vibeke Ek
Telefon: 95843289
Epost: Vibeke@ek-advokatkontor.no
Besøksadresse; Grønnegata 32
Postadresse: Postboks 17, 9251 TROMSØ